Det här är Solberga Förskolor

Hos oss får barnen det bästa av det mesta.
Förskolans pedagogik bygger på svensk förskolepedagogik med helhetsyn på barnen och deras utveckling. Vi arbetar efter Lpfö 18 och skollagen.
På Solberga Förskolor ska varje dag vara en bra dag, fylld med glädje, lärande och lek – från den första dagen barnen kommer in genom våran grind och tills det de slutar hos oss.

Barnen och Föräldrarna

Hos oss är alla barn mellan 1 - 5år välkomna!
Som förälder gör du ett aktivt val när du väljer oss.
Barnomsorgsavgiften är den samma som kommunens förskolor.

Vi har inget krav på föräldrainsats.

 

Lådcyklar, förskolebuss och minibuss

Solberga förskolor har lådcyklar med plats för 4 kompisar med dessa görs utflyker i närområdet.

Solberga förskolor har en minibuss den används när pedagogera planerat längre utflykter. I bussen finns bilstolar till alla kompisar.

Till avdelningarna Utforskaren och Granen i Nora finns en mobil förskoleavdelning - en förskolebuss. Läs mer om förskolebussen under Utforskaren.
 

Ansökan och kö

 Solberga förskolor är en enskild förskola och drivs  i privat regi. 
Vi har en egen kö som inte kopplas samman med kommunens. Köplats räknas utifrån ankomstdatum. På de olika förskolorna finns åldersindelade grupper. Det kan vara så att det blir en ledig plats i en av grupperna då gäller ålder och kötid på ert barn.